Tally Genicom

44A509160-G02

44A509160-G02

čierna páska, 125 mil. znakov