Reklamácia

Reklamácia je vybavovaná do 24 hodín od vyplnenia reklamačného formulára. V prípade, že s našim výrobkom nebudete spokojní, máte právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní odo dňa jeho prevzatia.

Nepoškodený tovar je potrebné zaslať v pôvodnom balení spolu so všetkou dokumentáciou: s originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá Vám bola doručená spolu s tovarom. Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili kópiu faktúry pre vlastnú potrebu. Zároveň je potrebné s tovarom zaslať aj formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Po prijatí tovaru, dokumentácie a formulára Vám peniaze vrátime najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, spôsobom vyznačeným vo formulári.

Reklamácie posielajte na email obchod@clean-tonery.sk.

Na stiahnutie