Ekologické spracovanie

Okrem zmluvy o odbere tonerov, ktorá obsahuje záruku na ekologické spracovanie odpadov vzniknutých pri výrobe a používaní náplní, vám ponúkame aj zmluvnú likvidáciu prázdnych náplní v prípade odberu iba originálnych náplní. To je potrebné najmä pri obdržaní normy ISO.

Odpad je odvážaný a likvidovaný zdarma s potvrdením podľa platnej legislatívy SR. Niektoré typy náplní je možné vykúpiť. Aktuálne ceny výkupu získate e-mailom a na tel. číslach 0903 433234 / 033-6412597

Na základe novely " Zákona o odpadoch " vykonávame aj likvidáciu odpadov zaťažujúcich životné prostredie - Elektronický šrot (č.kat.odpadov 160214), t.j. likvidácia kancelárskej techniky - faxy, kopirky, pocitace a monitory.

Cena za likvidáciu je stanovená individuálne podľa množstva a druhu odpadu. Producentovi odpadu je vystavený doklad o prevzatí zariadení - odpadu za účelom ekologickej likvidácie, ktorý slúži ako doklad pre potreby prislušného štátneho orgánu životného prostredia.

Odpad je ďalej separovaný na jednotlilivé suroviny, ktoré sú nasledovne využité ako druhotná surovina. Bližšie informácie získate e-mailom a na tel. číslach 0903 433234 / 033-641 2597

Zaručená kvalita za najlepšiu cenu