Pomôžeme Vám nájsť najlepšie riešenie pre vaše firemné aj domáce tlačiarne.

Vďaka partnerstvu s HP a ich programu HP Planet Partners pre vás zaistíme bezplatnú recykláciu použitých originálnych tonerov a atramentov.


Clean Tonery certifikát

Nechajte recykláciu na nás.

Postaráme sa o ekologickú likvidáciu použitých kaziet. Stačí, keď:

  • Odovzdáte prázdne náplne pri preberaní nových nášmu kuriérovi.
  • Prineste prázdne náplne do našej predajne.
  • Nám pošlete prázdne kazety poštou.

Nájdete nás tu

Čo sa s kazetami deje ďalej?

  • Kazety odvezieme do recyklačného závodu, ktorý je autorizovaný spoločnosťou HP. Tu budú kazety rozobrané na plast, kov a zvyškový materiál, ktorý sa rozdrví na menšie a väčšie kusy.
  • Menšie kusy plastu sa využívajú na výrobu pier, pravítok a nových kaziet.
  • Väčšie kusy plastu sa využijú na výrobu autodielov a nových kaziet.
  • Materiály, ktoré nie je už možné recyklovať, sú využité na výrobu energie alebo sú zodpovedne zlikvidované.

Vďaka partnerstvu s HP za nami stoja skutočné čísla:

PET lahve
4,7 mld.plastových fliaš bolo použitých pri výrobe nových originálnych náplní HP.
PET lahve
875 mil.HP originálnych a iných tonerových náplní bolo recyklovaných vďaka HP Planet Partners.
plastova ramienka
114 mil.plastových ramienok bolo použitých na výrobu originálnych atramentových a tonerových kaziet HP.

Vyžiadať odovzdanie originálnych náplní

Ekologické spracovanie

Okrem zmluvy o odbere tonerov, ktorá obsahuje záruku na ekologické spracovanie odpadov vzniknutých pri výrobe a používaní náplní, vám ponúkame aj zmluvnú likvidáciu prázdnych náplní v prípade odberu iba originálnych náplní. To je potrebné najmä pri obdržaní normy ISO.

Odpad je odvážaný a likvidovaný zdarma s potvrdením podľa platnej legislatívy SR. Niektoré typy náplní je možné vykúpiť. Aktuálne ceny výkupu získate e-mailom a na tel. číslach 0903 433234 / 033-641 2597.

Na základe novely "Zákona o odpadoch" vykonávame aj likvidáciu odpadov zaťažujúcich životné prostredie - Elektronický šrot (č.kat.odpadov 160214), t.j. likvidácia kancelárskej techniky - faxy, kopirky, pocitace a monitory.

Cena za likvidáciu je stanovená individuálne podľa množstva a druhu odpadu. Producentovi odpadu je vystavený doklad o prevzatí zariadení - odpadu za účelom ekologickej likvidácie, ktorý slúži ako doklad pre potreby prislušného štátneho orgánu životného prostredia.

Odpad je ďalej separovaný na jednotlilivé suroviny, ktoré sú nasledovne využité ako druhotná surovina. Bližšie informácie získate e-mailom a na tel. číslach 0903 433234 / 033-641 2597

plastový odpad