Diaľničná známka za nákup spotrebného materiálu do tlačianí v Clean Tonery

Clean tonery

Nakúpte spotrebný materiál do tlačiarní nad 600 EUR a získajte diaľničnú známku na rok 2024!

Clean tonery

Získajte diaľničnú známku v hodnote 50 EUR pre vozidlá o celkovej hmotnosti do 3,5 tony. Nárok vzniká zákazníkovi, ktorý u nás nakúpi v období od 15. novembra 2023 do 20. januára 2024 spotrebný materiál nad 600 EUR bez DPH.

Trvanie akcie

Akcia začína 15. novembra 2023 a končí 20. januára 2024 alebo rozdaním všetkých diaľničných známok (1 známka v hodnote 50 EUR, pre osobný automobil do 3,5 t, na rok 2024), podľa toho, čo nastane skôr.

Účastníci akcie

Zúčastniť akcie sa môžu všetky fyzické a právnické osoby zaregistrované v Slovenskej republike, ktoré sú konečnými spotrebiteľmi spotrebného materiálu do perifernych zariadení. Jeden zákazník si môže uplatniť max. 10 ks diaľničných známok.